Nasza oferta

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KTÓRZY: 

 • na co dzień czują się żle, maja obniżony nastroj
 • nie radzą sobie z problemami konfliktami w domu i w pracy.
 • czują się wypaleni zawodowo.
 • nie radzą sobie z agresja otoczenia, własną złością i lękiem.
 • czują się bezradni , zawstydzeni.
 • przeżywają żałobę.

OFERUJEMY

 • KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (psychiatra Warszawa)
 • KONSULTACJA PSYCHOLOGA
 • KONSULTACJA DIETETYKA
 • KONSULTACJA NEUROLOGA.

Nasi specjaliści konsultują w zakresie: 

1. Zaburzenia nastroju ( afektywne):

 • Epizod maniakalny
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • Epizod depresyjny
 • Zaburzenia depresyjne nawracające
 • Uporczywe zaburzenia nastroju ( afektywne).
 • Zaburzenia nastroju nieokreślone.

 • 2. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem: 

 • Zaburzenia lękowe w postaci fobii
 • Inne zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne ( nerwica natręctw)
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.
 • Zaburzenia dysocjacyjne ( konwersyjne)
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Inne zaburzenia nerwicowe.

 • 3. Zespoły związane z zaburzeniami fizjologicznymi: 

 • Zaburzenia odżywiania
 • Nieorganiczne zaburzenia snu Zaburzenia psychiczne związane z porodem

 • 4. Organicznych zaburzeń psychicznych 

 • nieokreślone zaburzenia psychiczne i organiczne, majaczenie wywołane alkoholem,.
 • zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą , uszkodzeniem lub dysfunkcją wywołane .
 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe.

 • 5.Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii ( schizotypowe) i urojeniowe 

 • Schizofrenia
 • Uporczywe zaburzenia urojeniowe
 • Zaburzenia schizoafektywne
 • Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
 • Indukowane zaburzenia urojeniowe. 

  6. Zaburzenia osobowości: 
  7 Upośledzenie umysłowe
  8. Nieokreślone zaburzenia psychiczne.  Nasi Lekarze: 

  Kinga Rochala  Kinga Rochala - mgr psychologii

  Wykształcenie
 • mgr psychologii ze specjalnością psychoterapii i terapii seksualnej.
 • w trakcie procesu certyfikacyjnego na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.

 • Obszary pomocy psychologicznej, oferta pracy w kontakcie indywidualnym: 
 • z osobami uzależnionymi ( uzależnienie od substancji psychoaktywnych tj. alkohol, narkotyki, leki, oraz uzależnienia behawioralne tj. np. hazard, praca, zakupy, internet, bulimia,), oraz podwójnym rozpoznaniem;
 • współuzależnionymi;
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików, Dorosłe Dzieci z Rodzin  Dysfunkcyjnych (nadużycia seksualne, przemoc, perfekcjonizm, emocjonalny rozpad małżeństwa rodziców, zakaz wyrażania uczuć, choroba psychiczna w najbliższym otoczeniu, itp.);
 • poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne;
 • z problemami osobistymi, rodzinnymi oraz kryzysami życiowymi;
 • z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy;
 • interwencja kryzysowa (np.  śmierć bliskiej osoby, rozwód , utrata pracy, doświadczenie przemocy);
 • z chorymi z problemami psychiatrycznymi tj. choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, lęki, nerwice, fobie, zaburzenia osobowości, schizofrenia, psychozy;
 • problemy w związkach - terapia par, małżeństw, rodzin;
 • praca nad poczuciem niskiej wartości – samoocena;
 • asertywność;
 • konflikty wewnętrzne;
 • rozpoznawaniu emocji.

 • Cennik: 
 • Pierwsza sesja diagnostyczna – 160 zł
 • Kolejne sesje psychologiczne w zależności od ilości spotkań 50 min  - 130 – 150 zł
 • Sesja  diagnostyczna par, małżeństw, rodzin  - 250 zł
 • Kolejne sesje psychologiczne w zależności od ilości spotkań – problemy w związkach, terapia par, małżeństw, rodzin 90 min - 180 - 250 zł


 • Madej Agata